Dni Sztuk

Zadaniem uczestników tego konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie sztuki teatralnej, trwającej maksymalnie 20 minut, na dowolny temat i w dowolnej formie. Jedynym ograniczeniem jest zakaz używania wulgaryzmów oraz rekwizytów związanych z używkami.

Przedstawienia mogą opierać się na własnym scenariuszu lub być adaptacją gotowego dzieła. Zmagania występujących są realizowane w ramach Dni Sztuk w Teatrze Groteska, a najlepsi z nich zaprezentują się również na Gali Festiwalowej.