Dni Sztuk

Zadaniem uczestników tego konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie sztuki teatralnej, trwającej maksymalnie 20min, na dowolny temat i w dowolnej formie. Jedynym ograniczeniem jest zakaz używania wulgaryzmów oraz rekwizytów związanych z używkami.

Przedstawienia mogą opierać się na własnym scenariuszu lub być adaptacją gotowego dzieła. Przegląd ich odbywa sie w ramach Dni Sztuk w Teatrze Groteska, a nagrodzone grupy wystąpią również na Gali Festiwalowej.