Dzień Filmu

Tematyka filmu zgłoszonego do konkursu filmowego jest dowolna. Jednakże podobnie jak sztuki teatralne nie może on zawierać treści promujących alkohol czy używki

Powinien on trwać maksymalnie 10 minut. Nadesłane przez formularz prace zostaną ocenione przez jury, a zwycięskie filmy wyświetlone na Gali Festiwalowej.