Zgłoszenia

20.03.2018 Dzień Poezji –
Zgłoszenie Dzień Poezji

21.03.2018 Dzień Tańca –
Zgłoszenie Dzień Tańca

Dzień Filmu (data będzie podana wkrótce) –
Zgłoszenie Dzień Filmu

22.03.2018 i 23.03.2018 Dni Sztuk –
Zgłoszenie Dni Sztuk