Regulamin 50. Festiwalu Małych Form Teatralnych

§ 1. Organizatorzy

 1. Festiwal Małych Form Teatralnych, dalej zwany Festiwalem, organizowany jest przez społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Podstawę uczestnictwa w Festiwalu stanowi niniejszy regulamin.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatorów oraz na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu (www.fmft.art.pl).
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać u Organizatorów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (fmftkrakow@gmail.com).
 5. W konkursie bierze udział młodzież szkół średnich.
 6. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona.
 7. Zakazuje się używania wulgaryzmów i rekwizytów związanych z używkami.

§ 3. Zgłoszenia

 1. Podstawą udziału w wydarzeniu, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Festiwalu (www.fmft.art.pl).
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 29.12.2018r. 
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27.02.2019r.
 4. Plakaty należy dostarczyć do 27.02.2019r.

§ 4. Terminy imprezy

 1. Impreza odbywa się w dniach 6 – 8 marca, 15 marca oraz 8 kwietnia 2019r. (6.03.19r.- Dzień Poezji, 7.03.19r. – I Dzień Sztuk, Filmów i Tańca, 08.03.19r. – II Dzień Sztuk, Filmów i Tańca, 15.03.19r. – Koncert Laureatów).
 2. Na zakończenie Festiwalu odbywa się Gala Finałowa w dniu 8 kwietnia 2019r.
 3. Festiwal odbywa się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrze Groteska oraz Auli II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

§ 5. Sztuki teatralne

 1. Sztuki nie mogą trwać dłużej niż 20 minut.
 2. Wymagany jest plakat reklamujący sztukę.
 3. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający  i oświetleniowy oraz obsługę techniczną.
 4. Istnieje możliwość odbycia prób w teatrze dla zespołów teatralnych w dniu występu.
 5. Ewentualne sugestie, co do godziny lub dnia prezentacji (w przypadku przeglądu teatralnego), prosimy zaznaczać na kartach zgłoszenia (nie gwarantujemy ich uwzględnienia).

§ 6. Poezja recytowana i śpiewana

 1. Do konkursu należy przygotować jeden lub dwa utwory.
 2. Organizatorzy decydują o ilości prezentowanych utworów podczas przesłuchań.
 3. Prezentować można zarówno twórczość własną, jak i innych autorów.
 4. W przeglądzie muzycznym mogą brać udział soliści oraz zespoły.
 5. Czas prezentacji jednego utworu nie może przekroczyć 6 minut.

§ 7. Film

 1. Do konkursu należy przygotować krótki film nie przekraczający 10 minut.
 2. Prace przyjmowane są na pendrivie (przedmioty te muszą być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).

§ 8. Taniec

 1. Czas prezentacji nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 2. W przeglądzie mogą brać udział soliści lub zespoły.
 3. Styl tańca jest dowolny.

 

 

Dane osobowe uczestników Festiwalu będą przetwarzane w celach organizacji występów, wyłonienia zwycięzców Festiwalu oraz przyznania i wydania nagród. Zapisując się do udziału w wydarzeniu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu promowania 50. FMFT oraz przyszłych edycji.