Regulamin 49. Festiwalu Małych Form Teatralnych

§ 1. Organizatorzy

 1. Festiwal Małych Form Teatralnych, dalej zwany Festiwalem, organizowany jest przez społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Podstawę uczestnictwa w Festiwalu stanowi niniejszy regulamin.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatorów oraz na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu. (www.fmft.art.pl)
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać u Organizatorów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. (fmftkrakow@gmail.com)
 5. W konkursie bierze udział młodzież szkół średnich.
 6. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona.
 7. Zakazuje się używania wulgaryzmów i rekwizytów związanych z używkami.

§ 3. Zgłoszenia

 1. Podstawą udziału w wydarzeniu, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Festiwalu. (www.fmft.art.pl)
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 marca 2018r. przez organizatorów.
 3. Plakaty należy dostarczyć do 16 marca 2018r.

§ 4. Terminy imprezy

 1. Impreza odbywa się w dniach 20 – 23 marca oraz 12 kwietnia 2018r. (20.03.18r.- Dzień Poezji, 21.03.18r. – Dzień Tańca, 22-23.03.18r. – Dni Sztuk)
 2. Na zakończenie Festiwalu odbywa się Gala Finałowa w dniu 12 kwietnia 2018r.
 3. Festiwal odbywa się w Teatrze Groteska oraz Auli II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

§ 5. Sztuki teatralne

 1. Sztuki nie mogą trwać dłużej niż 20 minut.
 2. Wymagany jest plakat reklamujący sztukę.
 3. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający  i oświetleniowy oraz obsługę techniczną.
 4. Istnieje możliwość odbycia prób w teatrze dla zespołów teatralnych w dniu występu.
 5. Ewentualne sugestie, co do godziny lub dnia prezentacji (w przypadku przeglądu teatralnego), prosimy zaznaczać na kartach zgłoszenia. (nie gwarantujemy ich uwzględnienia)

§ 6. Poezja recytowana i śpiewana

 1. Do konkursu należy przygotować jeden lub dwa utwory.
 2. Organizatorzy decydują o ilości prezentowanych utworów podczas przesłuchań.
 3. Prezentować można zarówno twórczość własną, jak i innych autorów.
 4. W przeglądzie muzycznym mogą brać udział soliści oraz zespoły.
 5. Czas prezentacji jednego utworu nie może przekroczyć 6 minut.

§ 7. Film

 1. Do konkursu należy przygotować krótki film nie przekraczający 10 minut.
 2. Prace przyjmowane są do 16 marca 2018r. na Pendrive. (przedmioty te muszą być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika)

§ 8. Taniec

 1. Czas prezentacji nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 2. W przeglądzie mogą brać udział soliści lub zespoły.
 3. Styl tańca jest dowolny.

 

 

Dane osobowe uczestników Festiwalu będą przetwarzane w celach organizacji występów, wyłonienia zwycięzców Festiwalu oraz przyznania i wydania nagród. Zapisując się do udziału w wydarzeniu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu promowania 49. FMFT oraz przyszłych edycji.